El Ver, Aman Eğle

2015-04-19 12:42:00
El Ver, Aman Eğle |  görsel 1

Yar… Nerdeyim Dört duvar arası bir yerdeyim Yüksek örülmüş taşların gölgesindeyim Gökyüzüne bakarım, güneşi sessizce karşılarım Kanadı kırılan kuş gibi, yuvadan ayrılmış sabi gibi yanarım Hangi ve nasıl bir umuda sığınacağını düşleyen, düşünen biçareyim El ver, aman eğle, dualarını eksik etme, sinenin bakir kimliğine misafir et beni… Mustafa Cilasun Devamı

Ders Almamı Öğütleyen

2015-04-19 12:40:00
Ders Almamı Öğütleyen |  görsel 1

Yar… Takdir hakkım olmadan Başıma her ne gelmişse sabrettim Sinemin en mümtaz halinde misafirim dedim Yardan gelen, ruhumu cezbeden, ders almamı öğütleyen İnsan olmam ve kulluk yapmak için yol gösterene hamt etmeliydim Gelirken ağladım, hiç değilse giderken de umut ve sürura el açmalıyım Aklım ve irademle her neyi tercih ettim ve karar verdimse kaderim bilmeliydim… Mustafa Cilasun Devamı

Bigâne Bir Nazardı

2015-04-19 12:39:00
Bigâne Bir Nazardı |  görsel 1

Babamdı… Nesebinden geldiğim insandı Saftı, muhakemeden uzaktı, avamdı Bir fanus içinde yaşamaya razı olan candı Tekâmül edemeyen, farkındalık istemeyen hicrandı Şefkat ve muhabbet konusunda duyarsız ve aldırmaz olandı Aklı küçük, lahzaya sığınan heyecandı, ölümden korkan bir insandı Hayata ve sıfata bigâne bir nazardı, küçük şeylere sevinen,gülen imtihandı Öğrenemediğim, hasret kaldığım şefkat ve muhabbeti ona hasrettim, babamdı… Mustafa Cilasun Devamı

Gel Umut Ettiğim Firkat

2015-04-19 12:38:00
Gel Umut Ettiğim Firkat |  görsel 1

Vurulmuş… Sessizce yatıyor Gözlerinden yaş boşalıyor Ruhunda hissettiği figan ne söylüyor Artık umutlar zemheriye yolculuk ediyor Yeni bir gün, yeni bir ümit yürekte fırtına estiriyor Gel beklediğim hasret, gel umut ettiğim firkat, gel gel ki gidiyorum… Mustafa Cilasun Devamı

İçgüdülerden Geçemez…

2015-04-19 12:38:00
İçgüdülerden Geçemez… |  görsel 1

Yar… Beşer insanlaşmadan Aklı, iradeyi, irfanı anlamadan Muhakeme yetisini azminde yaşatmadan Yaşadığı toplumu ve sosyal hayatı tanımadan Mazi ve ati mefkûresini zihninde oluşturmadan Ruhu ve kalbinde mavera derinliğinin ülfetine kanmadan Edebin, ilmin, irfanın ve hatta insanlığın hakkını teslimedemez Bu bakımdan kiminle ve kimlerle yaşasa yaşasın içgüdülerdengeçemez… Mustafa Cilasun Devamı

Kaderim Sandım, Aldandım

2015-04-19 12:37:00
Kaderim Sandım, Aldandım |  görsel 1

Yar… Yıllara sâri Heybemde ne kadar Gam, keder yeis, zan taşımışsam O kadar hak ve hakikatten uzak kaldım Hüzün ve hicranı başka bir şey sandım, kapandım Çare olmayacak vaatlere kandım, suskun sokaklarda yaşadım İçime oturan kurşuniliği ve karamsarlığı kaderim sandım,aldandım ”Oku”madan, muhakeme yapmadan, inanması ve yaşanmasınasığındım Ruhumun hicran damlalarını bir ömür zafiyetler girdabındaanlayamadım… Mustafa Cilasun Devamı

Sevgisiz Basiret Olmaz

2015-04-19 12:35:00
Sevgisiz Basiret Olmaz |  görsel 1

Yar… Kimseyi Kınayıp ayıplama Nefsini tanımadan yola çıkma Akıl ve irade niye vardır, hakkıyla anla İlim ve irfansız, sevgisiz basiret olmaz unutma Varlığın ve kudretin sahibinden bir lahza olsun uzaklaşma Sabrı ve çileyi, ihlâs ve ecri, edep ve marifeti umutlardançıkartma… Mustafa Cilasun Devamı

Aşk Muhterem Bir Misafirdir

2015-04-19 12:33:00
Aşk Muhterem Bir Misafirdir |  görsel 1

Yar… Ne dersen de Sabrı nafile bilme Edep ve hayâdan geçme Sükût etmekten imtina etme Hizmet ve inayet hak içindir gücenme Nefsinden geçtiğin vakit hürsün, emrine girme Kalbin feveran halindedir, aklın irfanınla ihlâstır önemse Aşk muhterem bir misafirdir, ehliyet sahibini bilir, cefayı öteleme… Mustafa Cilasun Devamı

Flag Counter