Sevgili refikam temaşa ederken...

2015-03-03 13:59:00
Sevgili refikam temaşa ederken... |  görsel 1

Sevgili refikam temaşa ederken tebessüm ediyor ve kimi zaman dalıp gidiyor, kim bilir tahayyülüne kimler nezaret ediyor... Devamı

Yol arkadaşlarım...

2015-03-03 13:57:00
Yol arkadaşlarım... |  görsel 1

Bir meşk hali, ruhun ve kalbin sürur bulduğu vakti... Devamı

Gülerken:)

2015-03-03 13:56:00
Gülerken:) |  görsel 1

Sevgili refikam Erciyes teleferikte gülerken çekmek istedi:) Devamı

Sevgili refikam...

2015-03-03 13:54:00
Sevgili refikam... |  görsel 1

Sevgili refikam, şevk ve neşe kaynağım, sabır ve metanet ortağım, hanımefendi kimliğinde derin bir saygı duyduğum, her dönemimde şefkat, anlayış, hizmet ve hamiyetini yüreğimde hissettiğim, öteler adına revan olduğum kıymetlim, değerim, edebim, iffetim ve saadetim, bir hatta sonu Erciyes'te vakit geçirdikten sonra, mütevazi bağımızda çay molası verdiğimiz lahzadan bir kere... Devamı

Erciyes kayak merkezinden efradımla...

2015-03-03 13:53:00
Erciyes kayak merkezinden efradımla... |  görsel 1

Oğlumuz Mükremin güneşe karşı çok duyarlı olan gözlerini kapatmak zorunda kalıyor, güneş gözlüğü kullanmayı ihmal ediyor... Devamı

Hakikat Adına Nadan Olan Kimsedir…

2015-02-26 15:38:00
Hakikat Adına Nadan Olan Kimsedir… |  görsel 1

Çek… Ellerini üzerimden Ruhumun ve kalbimin sezgisinden Ümitlerimin şevkinden, ufkumun muhayyilesinden Keder, vehim, zan zerk eden emellerin ürküten sahnesinden İnsan Sandım, çok yanıldım Masumiyet ve sadakatle sevgi aradım Zafiyetlerine aldırmadım, sabırla, sebatla davrandım Her kahrın ve cefan karşısında ümidi bırakmadım, uğraştım Yıllar Akıp gitti, şevk terk etti Muhabbet adresi belirsiz gönülde şendi Edep ve sabır kanaat etmek için umutlarımı viran eyledi Mevsimler hep hazan ve zemheri vaktini gösterdi, ruha yetti Ne vakit Ümitlensem boynum bükülür Hüznün her hali sinemde yalnızlığı yaşatır Göz baksa, dil konuşsa, umut kanatlansa da hal başkadır Korkular, kaygılar artık her zaman yanımdadır, can bizardır Çıktığım Yüksek tepeler, sessiz vadiler Her geçen gün bana yabancıdır, rüzgâr baş tacıdır Ötelerin esintisini ve sezgisini yüreğime anlatan Furkandır Artık neye yarar, ten zaten olmuş mezar, ümitler içimi burkar Güven Ve itimadı katleden her kimse Özü itibarıyla nesepsiz ve niteliksiz olan hezeyandır Yaranmak ve nefsine adanmak için yaşayan edepsiz diridir Hak ve hakikat adına nadan olan kimsedir, hesapsız kepazedir Mustafa Cilasun Devamı

Niçin İhmal Edilen Bir Hazindir…

2015-02-25 18:14:00
Niçin İhmal Edilen Bir Hazindir… |  görsel 1

Anne… Artık vakit çok geç Seni ve babamı suçlayamam Neden merak etmediniz şimdiye kadar diyemem Basiret ve irfandan uzak haliniz için sualler tevdi edemem Ne derlere göre yaşadığınız için, nedensizliğe rıza gösteremem Evlat Ati için mürüvvettir Muhabbeti bereket ve şevktir Ümit beslenen ve güfteleştirilen nasiptir Her anne ve baba için idealleşen gelecek ve değerdir Lakin tekâmül edilmediği müddetçe ihmal edilen bir hazindir Evlat Ne annenin içgüdüleriyle Ve ne de babanın hayalinde ki idealle Ve hatta dede ve ninenin bilinçaltında ki değeriyle Ne de mahalle baskısı ve sosyal faktörlerin vaziyet etmesiyle Şefkate boğmak, nazında değer kazanmak dürtüsünün etkisiyle Yetişmez Ve yetişmeye terk edilemez İçinde bulunduğu sosyal halin ve atinin Farkını anlamak ve yaşatmak için hami olanın yetişmesi Kendini geliştirmesi, bahanelerden sarfı nazar etmesi elzemdir Yoksa uydum imama demek kimseyi kurtarmaz, haklı çıkartmaz Çünkü İmamlarda akaidi ve fıkhı Bakımdan kendilerini geliştirmedikçe İnandırılan dine göre tavır geliştirdikçe mevlide bakar Nikâh çıksa da para kazansak diyerek camide bekçilik yapar Kur’an tilavetinde teganniye kaçar, teberru ihtiyaçtan sergi açar Kitaplık Camide adeta gariplik yaşar Hiç anlamadan okunan Kuran kerim var Sait kitaplar aksesuar olarak cemaat ve imama bakar İlim ve irfan bakımından sığ olan imam, müezzin aşktan kopar Ne vakit bir araya gelseler, belden aşağıya yarenlik ayyuka çıkar Mustafa Cilasun Devamı

Çaresiz İtaat Etmemi Bekliyorsun…

2015-02-25 15:21:00
Çaresiz İtaat Etmemi Bekliyorsun… |  görsel 1

Dur… Öldürme hayallerimi Kimseye söylemediğim ümitlerimi Ufkumu karartma, yaşamak için esirin yapma Aklımı ve irademi yok sayma, köle niyetiyle varlığımı kullanma Kaderin Böyleyimiş diyorsun Çaresiz itaat etmemi bekliyorsun Takdir ve tercih hakkımı yok sayarak zulmediyorsun Allah böyle dilemeseydi, bunları yaşamazdın diye aldatıyorsun Be hey Zavallı, sen ne bilirsin İnsanın iradesini hür kullanması Takdir hakkını yaptığı gibi yaşaması bizzat kaderidir İradesini kullanmadığı halde, başına gelenler hakkın takdiridir Benim Razı olduğum ve irade koyduğum Kullanmak istediğim takdir, mizan için yazdığım kitaptır Bu tercihlerin hepsinden bizzat ben sorumluyum ve razıyım Fakat irademi kullanmadan yaşadığım nedenden mesul değilim Zulmeden Zalim olmayı seçen ve direnen Hakkın bahşettiği hakkı nefsi için viran eyleyen Hak ve hukuk sahibini mağdur ve mazlum haline getiren Müstekbir olmak için mahiyetindekileri müstezaf eden zalimdir İnsan olana Hiçbir artı sıfat gerekmez Beşer veya avam kalana ise payeler asla yetmez Edep ve adaptan nasipsiz bulunana nasihat çare gelmez Kul, ibret ve idrakin farkını aklı ve merakıyla keşfinden geçmez Marifet Ahseni takvim üzere olmaktır Hak aşkı ve sevdasıyla vuslata çare bulmaktır Nefsi bu yolda eğitmek ve terbiye etmek ihlâs için şarttır Yoksa mavera beşer için, ütopya olarak var olan ne garip yerdir Mustafa Cilasun Devamı

Flag Counter