Anlatsam, Yüreğimi Sessizce Arındırsam

2015-03-27 18:08:00
Anlatsam, Yüreğimi Sessizce Arındırsam |  görsel 1

Yar… Bilmem ki Nereye dönüp baksam Hislerimi anlayacak olan yâri bulsam Anlatsam, soluksuz kalsam, yüreğimi arındırsam Yıllara sâri neler yaşamış ve hüzünle hicrana kanmışsam Artık Gider oldum Her ne yapsam yorgundum Solgun ve bizar umutlarımla savruldum Her ne yaşamışsam ibretine kanıp ders çıkarttım Ne dünya ve ne de varlığına bel bağladım, aşkla başkaydım Her Bakımdan sahranın ıssız Ve sessizliğinde sevdanın hasretini andım Ruhumdan nükseden ummanın hazzıyla ferahladım Mahzun ve mazlum olarak kalıp yaşamayı bahtım saydım Hiç kimseyi suçlamadan ve yargılamadan hakikat aradım Ne Zulmeden zalimin Ne de köleleştiren cehaletin Tuğyan ve şirk içinde dünyaya dalanların Asabiyet, kin, hırs ve hıncıyla barışık yaşayanların Yakını, yandaşı oldum, muhakeme etmekten sakınmadım Şayet Beşer kalmaktan İçgüdülerimden arınmaktan Aklı ve ilmi insanlaşmak için kullanmaktan Hak ve hakikat vecdiyle yol alan kul olmaktan Hak rızasına nail olmak için azimle iradi bulunmaktan Hiç Sakınmadan İştiyak ve vecdiyle umutlanmadan Yaşamanın ve dünya için var olmanın hazzı Asla tercih ettiğim bir neden ve bir fırsat olmamıştır Her varlıkta ve ibrette onun rızasına nail olmak maksattır Mustafa Cilasun Devamı

Hak Ve Hakikati Uygun Zamanda Haykırıştır

2015-03-27 17:18:00
Hak Ve Hakikati Uygun Zamanda Haykırıştır |  görsel 1

Gel… Gel artık Endişeye kapılma Ruhunu daraltan vehme aldırma Gönlün ummandır, dönüp bir baksana Seni üzen ve yoran zanlardan arınıp, uyansana An bitiyor Ömür kendi içinde eriyor Her âlem başka hakikatler bekliyor Hakkı bilmeyen nefsine itaat ederek göçüyor Nefes bitiyor, can çekiliyor, dermanda tükeniyor Geriye kalan vah vah ne işe yarıyor, neyi bekliyor Umut Yorulmaz Hazan yeis içinde anılmaz Hicran hanif bir kula karalar bağlatmaz Hüzün vakti sinenin sükûneti, gecenin sessizliği Düşlerimde ümitle açar, her murat şevkle bahar Ne yar Ne cananı ateş yakar Umut insan için en güzide hazzı diyar Ne vakit sılayı ansam, yaşları sessizce bıraksam Ruhum garip bir serinlik yaşar, içimdeki sürur ar Gelme Lakin hüzünle ömrü tüketme Hasreti firkatleştirme, halleşmekten geçme Sessiz ve sakin yere çık, gönlünü aç, imtina etme Seni anlayan ve derdini derdi sayan refikine anlat Aşk Narı ardır Sabır ve çileyle arkadaştır Hizmet ve hamiyetle ihlâs için yarıştır Hak ve hakikati uygun zamanda haykırıştır Nefisten arınış, hurafeden kaçış, şirkten kopuştur Bilmem ki Beni ne kadar anlarsın Hangi kefeye koyarak vasıflandırırsın Ruhumun hicran damlalarını sende duyar mısın? Bu diyardan göçüp gittiğimde garipliğimi anar mısın? Mustafa Cilasun Devamı

Ne Hazin ki Ayna Güzeli Olmak

2015-03-26 19:59:00
Ne Hazin ki Ayna Güzeli Olmak |  görsel 1

Yar… Ne çok istemiştim Yıllardır umut içinde beklemeyi Ve sabırla yeniden ümitlenmeyi istemiştim Arzu Ne kadar garip bir duygu Hangi mesnede vursan çıkan sonuç buydu Oysa her arzunun bir gerekçesi ne olmalıydı Beşerin Bedevi olması normaldir Yaşadığı sosyal şartların gereğidir Lakin cehalet hiçbir şartta makbul değildir Okumak İnsan olmak, adam olmakla Hak ve hakikati gereği gibi tanımakla İlintili olan azimdir, bilen cahil beyhudedir İnsan Yaşadığı cemiyetin Örf ve ananesine sadık kimsedir Ancak asabiyeti, cehaleti ret eden erdemlidir Kadın Ancak hanımefendi Ve münevver anne olursa eftaldir Cehalet içinde her kim olursa ne acı garabettir Kadın Kendi hemcinsini Rakip görmemeli, eza vermemelidir Kız, gelin, kaynana, elti, görümce çekişmesi Asla genle alakalı bir hakikat değil, asabiyettir Herkim Olursa olsun, zulmederse Zan ve içgüdüsüyle davranıp mağdur Eder ve rızasını almadan göçüp giderse zalimdir İnsan Hakka kul olmak için iradedir Akıl ve ilim, irfanla, edeple, sabırla Nefsini tezkiye edebileceğini öngörecek zarurettir Yoksa Dünya ve sıfatları için Parçalansan, maslahat içinde çırpınsan Takiyelere kanıp, fırsatçılık yaparak sıfat kazansan Bu hiçbir An ve şartta senin Kimlik ve kişiliğine, hilkat ve aidiyetine Yarar getirmez, sadece avuntular içinde nefs kabarır Ne hazin ki Ayna güzeli olmak için Saatlerini geçiren ve ne derleri önceleyen Ruhundan ve kalbinden ne kadar uzaklaştığını bilmiyor Ancak Başına beklenmedik bir bela çıkınca Birden irkiliyor ve imdat isteyecek kimseleri arıyor En yakını her zaman ihmal aldığından, çaresizce ağlıyor Mustafa Cilasun Devamı

Aşkın Ve Rızan İçin Teslim Olan Kul Eyle

2015-03-25 20:17:00
Aşkın Ve Rızan İçin Teslim Olan Kul Eyle |  görsel 1

Yar… Kimden İmdat isteyeceğim Ruhumun ve kalbimin hicranını En kalbi samimiyetle teslim edeceğim Nimetin Kadri kıymetini bilerek Hakkıyla sana yöneleceğim Nefsi esaretten arınarak geleceğim Her lahzada rızan için ceht edeceğim Gafletim Aşikâr ve ihlâsım perişan Amel ve ihsan samimiyetten uzak Her gayret dünya adına birer tuzak Bilmeden, anlamadan inanmak ne zor Sen ki Öncelikle “oku” dersin İnsanlaşmak için azmi öğütlersin Her ayette aklıma, izanıma seslenirsin Beni benden daha ziyade düşünen Rabsin Nice Kulların aç açıkken Bir lokma ekmeğe muhtaçken Mazlum, mahzun şekilde kulluk ederken Samimiyet, sadakatlerini hep gösterirken Kimim Nasıl bir hengâmenin İçindeyim, neden bu kadar sefilim Hangi öğretilerin zehabında inler giderim Ruhumun ve kalbimin hicranıyla neylerim Rabbim Beni senin rızandan Alıkoyan her nimet ve emelden Uzak eyle, varlık ve sıfat sahibi eğleme Senin aşkın ve sevdan için teslim olan kul eyle Mustafa Cilasun Devamı

Ruhi Ve Kalbi İhtiyaçtan Geçmek

2015-03-25 20:15:00
Ruhi Ve Kalbi İhtiyaçtan Geçmek |  görsel 1

Yar… Bilmem ki Nasıl bir gaflet içindeyim Bahaneler Sığınan viran haldeyim Nefsi sefilliğim ayan deyim Her ezan Okunuşunda Ruhi sıkıntılarla biçareyim Ezan Vaktin girdiğini söyler Namaza davet eder, felaha der Nefsim Hele biraz sonra Diyerek işe dalmamı çok ister Bazen Başarılı olur ve Başka ezanla dünyam kararır Azim Ve iradi olmak gerekirken Müsait olan vakit sır gibi geçer Dünya Ve nimetleri için Ruhi ve kalbi ihtiyaçları itmek Varlık Ve bir sıfat adına Türlü bahaneyle vakit geçirmek İki rekât Sabah namazının sünneti Dünya ve nimetlerinden eftalken Bunca Gaflet ve delalet nasıl İzah edilir ve edepsizce kal eğlenir Mustafa Cilasun Devamı

İnsan Aklı Ve İradesiyle Hür Olmalı

2015-03-24 20:37:00
İnsan Aklı Ve İradesiyle Hür Olmalı |  görsel 1

Yar… Neden Görmek istemezsin Basiret sahibi olmayı dilemezsin Münevver olmaktan niçin imtina edersin Her gördüğüne heveslenir, sefilliğe ram eylersin İnsan Ruhu ve kalbiyle Aklı ve iradesiyle hür olmalı Her varlığında sahibin rızasına kanmalı Nefsi hırs ve asabiyetten emin olup kulluk yapmalı Nefs Neler istemez ki Tulu emelleri önüne sermez ki Benlik duygusunu kamçılamak istemez ki Enaniyet, tekebbür sahibi olmamızı nasıl dilemez ki Ey dost Gel yaren olalım Ufkumuzu birlikte afak kılalım Maveranın her halinde haşyeti kuşanalım Kim diliyorsa heves ve hevayı taliplilerine bırakalım Bir bak Şöyle geriye, göçenlere İbret ve idrakin için seni yetiştirenlere Şefkat ve muhabbeti esirgemeden vefa gösterenlere Seni her şartta nefsine tercih edenlere ve sevenlerine Kan çekilirken Ter şakaklardan inerken Gözler istem dışı bir şekilde kayarken Dil dönmez, el tutmaz, takat yetmez halde olurken Ölüm gelse aklına ne olacak, kabir seni anlamayacak Hoca talkın verirken Cenazeni taşıyanlar mahzunlaşacak Seni bir müddet anacak ve sonra dünya olacak Nerede bıraktılarsa yine aynı yerden başlayacaklar Ten ve kemiklerin, bembeyaz kefenin toprağa bulanacak Mustafa Cilasun Devamı

Bilmeden, Tanımadan, Anlamadan

2015-03-24 18:30:00
Bilmeden, Tanımadan, Anlamadan |  görsel 1

Yar… Sanki her şey eksik Dönüp akraba baktığımda Keşkeler başlıyor ve nedamet ağır basıyor İyice Anlayıp tanımadan Her ne yapılmışsa tamamlanmıyor Ne kadar gizle sekte bu gerçeği haykırıyor İnanmak Ruh ve gönülden Sıdk ve sadakat içinde bağlanmak Her şartta laşerikeleh deyip içselleştirmek İnsanın Kendisini tanıması Her nimetin kadrine göre yaşaması Değişmez bir hakikatken, bunu yapamamak Bir can için Seferber olunurken Sevda ve aşktan söz ederken hakkın Ve hakikat marifetinin farkında lığına ermek Nefs adına Yapılan edebe şamil olmalıdır Edep ve hayâdan gayrısı nefsi tanımaktır İştiyakla beklediği ilahlığına kavuşturmaktır Ölen kimdir Ne kadar ruhuna ve aklına Ve hatta iradesine kefil olan cürettir Yoksa nereye gidiliyorsa, gideriz diyen midir? İnsan Aklının ve iradesinin Farkında lığına eriştikçe muteberdir Yoksa beşer olarak yaşayan cahil bir nefestir Taklit Kimi felaha eriştirecektir Bilmeden, tanımadan, anlamadan İnanmak, iman etmek avuntudan başka nedir Mustafa Cilasun Devamı

Ömür Yapraklarını Dökerken

2015-03-24 16:44:00
Ömür Yapraklarını Dökerken |  görsel 1

Yar… Sessiz Bir köşede neyzeni Dinliyor ve seyrediyorum Hangi Makama girmiş olsa Feyziyle huzur buluyorum Ne hüzzam Ne Hicaz ve de ne rast Segâhla bir başka oluyorum Sanki Benden alınanlar var Mazime inmeme karşı çıkar Ceddim Her kimse razıyım Ve onun izlerinde yaşayanım Kirli Oyun ve tezgâhları Kuranlardan zaten davacıyım Hayli Yıpranmış bir han Dikkatimi çekiyor, içleniyorum Kaç nefes Buradan geçmiştir Ve ne hikâyeler ruha işlemiştir Ecdat Yadigârlarını kim Sahip çıkar ve hizmete sunarsa Yedi ceddi Ve gelecek nesilleri Dareyn saadeti yaşasınlar derim Gözler Yine sessizce yaşlandı Neyzenle bir başka âlem yaşadı İnsanın Ruhu ve gönlü aç olunca Huzur ve saadeti anlamayınca Kimliğinden Ve kişiliğinden uzaklaşıyor Tamamen dünyası için yaşıyor Zaman Kimi ve neyi kovalıyor Ömür yapraklarını dökerken Vicdan Derin bir sızıyla ah ediyor Akıl çaresiz iradeye kahrediyor Her hata Ve yanlış zafiyetlerimdir Yoksulluk fakirlik asla değildir Aklını Azmini, merakını şevkle Tanzim etmeyen sefilliğe duçardır Ne cennet Ve ne de cehennem korku Ve haşyetin değil, tercihler yeridir Sevdanın Karası asla makbul değildir Aşk, gönlü ummanlaştıran iksirdir Samimi Olmayan her amel ve niyet Esfelesafiline götüren nedenlerdir Mustafa Cilasun Devamı

Flag Counter